ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η εγγραφή ως σχολείο με περισσότερα από 25 παιδιά προσφέρει:
  • Διαχειριστικά εργαλεία και στατιστικά για κάθε τάξη του σχολείου
  • Ξεχωριστά προφίλ για κάθε εκπαιδευτικό
  • Προσαρμογή του κόστους της συνδρομής, βάσει του πλήθους των παιδιών

Πληροφορίες Επικοινωνίας

Πληροφορίες Σχολείου

Επιθυμητό Συνδρομητικό Πλάνο